Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika w Górecku Kościelnym - zdjęcia UHD, 4K, HD

Kościół wzniesiony w r. 1768 z fundacji Jana Jakuba Zamoyskiego, późniejszego wojewody podolskiego.
Prezbiterium kościoła zwrócone na południe.
Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, na kamiennym podmurowaniu.
Nawa prostokątna pięcioprzęsłowa z prezbiterium węższym, dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie, przy którym od strony wschodniej zakrystia, od zachodniej skarbczyk.
Przy nawie od północy wieża z lat: 1897-8. Wnętrze odnowione i wyłożone boazerią w 1927 r. Nawa o częściach bocznych wyodrębnionych rzędami słupów; w prezbiterium i części środkowej nawy pozorne sklepienia kolebkowe na jednym poziomie, w częściach bocznych nawy niższe. Belka tęczowa obita deskami w 1927 r. z krucyfiksem barokowym z 2. poł. w. XVIII.
Dachy dwuspadowe, niższy nad prezbiterium, z wydatnym okapem, pobite gontem; nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, hełm w kształcie barokowym z lat 1897-8, pokryty blachą.
Wyposażenie wnętrza jednolite rokokowe z 2. poł. w. XVIII wykonane zapewne w latach: 1769-79 przez snycerzy Jana i Jakuba Maucherów.
Ołtarz główny z r. 1777, z bramkami i rzeźbami Chrystusa u słupa, śś. Piotra, Pawła, Mikołaja, Wojciecha i aniołów oraz obrazy: św. Stanisława bm i MB Anielskiej.
Ołtarze boczne: jeden z rzeźbami śś. Ojców kościoła i obrazem św. Antoniego z 2. poł. w. XVIII w sukience srebrnej barokowej, św. Rodziny, św. Mikołaja; drugi z rzeźbami proroków i obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej w sukience srebrnej rokokowej, św. Franciszka i św. Barbary. Ambona z rzeźbami czterech ewangelistów.
Konfesjonał z obrazem Dobrego Pasterza z 1. poł. w. XIX. Fotel i dwa taborety barokowe z w. XVIII.
Na chórze muzycznym 12-głosowe organy, wykonane w r. 1906 przez Slicińskiego ze Lwowa
(Na podstawie danych ze strony internetowej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.)

Album zdjęć Górecka Kościelnego jest tutaj.

http://fotobabij.blogspot.com/2016/08/koscio-sw-stanisawa-biskupa-meczennika.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/08/koscio-sw-stanisawa-biskupa-meczennika_23.htmlhttp://fotobabij.blogspot.com/2016/08/koscio-sw-stanisawa-biskupa-meczennika_3.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/08/koscio-sw-stanisawa-biskupa-meczennika_84.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/08/koscio-sw-stanisawa-biskupa-meczennika_95.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/08/koscio-sw-stanisawa-biskupa-meczennika_85.html 

 
Flickr 
Google+


Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+
 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+


Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+

 
Flickr 
Google+


Flickr 
Google+


Flickr 
Google+

Flickr 
Google+

.

Brak komentarzy: