Domek Loretański w Gołębiu, zdjęcia UHD, 4K, HD

  Dom loretański w Gołębiu jest jednym z najpiękniejszych i najciekawszych jakie powstały siedemnastowiecznego odrodzenia kultu Matki Bożej.  
Został ufundowany w czasach zarządzania parafią przez ks. Szymona Grzybowskiego, który odbył specjalną pielgrzymkę do Loreto.
Środki na budowę pochodziły dóbr i dziesięcin parafii oraz darowizn.
Jednym z głównych fundatorów był kanclerz Jerzy Ossoliński który po pielgrzymce do Loreto ślubował wystawienie domu loretańskiego w Gołębiu.               
Pod względem architektonicznym należy do tej samej grupy obiektów tego regionu co m. in. kaplica różańcowa i kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym.
Wszystkie te obiekty cechuje wielka dbałość o formę i detal architektoniczny traktowany w sposób rzeźbiarski.
Założenia przyjęte do realizacji sprawiły że dom loretański w Gołębiu nie jest  dosłowną repliką Santa Casa z Loreto.
Ściany wewnętrzne są wierną kopią ale obudowę z dachem osłoniętym attyką, rzeźby i zdobienia wykonano z lokalnych materiałów opierając się na narodowych i lokalnych tradycjach.
W narzucie z zaprawy wapienno - piaskowej wykonane są detale sztukateryjne na stałe związane ze ścianami : ściany podłużne podzielone parami kolumn posiadają po dwa portale z płaskorzeźbami świętych i ewangelistów, św. Łukasza, św. Pawła i św. Piotra na elewacji północnej, oraz św. Józefa, św. Jana i św. Marka na elewacji południowej.
Przy niszach na ścianie wschodniej i zachodniej występują wdzięczne postacie aniołów.
Część górna oddzielona jest ornamentową balustradą, posiada podziały bez rzeźb oraz tła korespondujące z dolnymi ornamentami, były one przeznaczone dla malarstwa o którym brak przekazu.
(Na podstawie tablicy informacyjnej)

http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/36-zdjecie-4k-uhd-hd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/37-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/38-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/39-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/40-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/41-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/42-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/43-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/44-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/45-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/46-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/47-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/48-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/49-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/50-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/51-zdjecie-4k-uhd.html
http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/53-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/52-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/54-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/55-zdjecie-4k-uhd.html
.
   http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/36-zdjecie-4k-uhd-hd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/37-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/38-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/39-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/40-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/41-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/42-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/43-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/44-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/45-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/46-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/47-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/48-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/49-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/50-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/51-zdjecie-4k-uhd.html
http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/53-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/52-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/54-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/55-zdjecie-4k-uhd.html
.
  
Prześlij komentarz