Gołąb powiat Puławy, lubelskie, zdjęcia 4K, UHD, HD

Gołąb  był wsią królewską powstałą na terenach na których rozwój osadnictwa rozpoczął się w już X wieku.
Pierwsza pisana wzmianka o Gołębiu pochodzi z 1326 roku w dokumentach dotyczących dziesięciny dla kościoła.
Położenie w pobliżu przepraw przez Wisłę i Wieprz sprzyjało rozwojowi na przełomie dwunastego i trzynastego wieku.
Rozwój zahamowały najazdy Rusinów, Litwinów, Tatarów i Jaćwingów.
W czternastym wieku nastąpiło ponowne ożywienie.
W wieku  piętnastym po zmianie koryta Wisły gospodarcze i społeczne znaczenie miejscowości wzrosło ponieważ znalazła się na ważnym szlaku handlowym z Mazowsza do Lublina i dalej na Ruś.
W lutym 1656 roku wojska Stefana Czarnieckiego starły się pod Gołębiem z przeważającą siłą armii szwedzkiej dowodzonej przez króla Karola X Gustawa Wittelsbacha.
16 października 1672 roku szlachta wierna królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, zawiązała konfederację gołębską  której marszałkiem został bratanek hetmana Stefana Czarnieckiego, Stefan Stanisław Czarniecki.
28 maja 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego dwa szwadrony Jazdy Sandomierskiej rozbiły pod Gołębiem dwa oddziały rosyjskich dragonów.
W 1920 roku z Gołębia wyruszyła kontrofensywa przeciwko wojskom bolszewickim.
W czasie inspekcji stacjonującego tu wojska naczelnik Józef Piłsudski odznaczył Krzyżem Virtuti Militari żołnierzy z 55 Pułku Piechoty.
2 września 1939 r. Niemcy zbombardowali pobliskie lotnisko oraz jezioro biorąc piorące w nim bieliznę i pościel kobiety za spadochroniarzy, zginęło wiele kobiet i dzieci.
W 1942 r. Niemcy zorganizowali w Gołębiu obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej wykorzystywanej do robót przy torach i wale wiślanym.
Po roku obóz został zlikwidowany a Żydzi wymordowani.
Aktywną walkę o tory kolejowe prowadzili partyzanci z Batalionów Chłopskich.
12 września 1943 r. 130 żołnierzy BCh wzięło udział w dużej akcji ataku na niemiecki pociąg urlopowy  i wysadzenia pociągu amunicyjnego.
Pomnik w pobliżu dawnego Dworca Kolei Nadwiślańskiej upamiętnia ten bohaterski czyn zbrojny.

Zabytki i turystyczne atrakcje Gołębia to :
- kościół w stylu manierystycznym p.w. św. Katarzyny i św. Floriana
- domek loretański z rzeźbami proroków
- figura św. Jana Nepomucena
- drewniany dworzec Kolei Nadwiślańskiej
- pomnik bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny z 1930 r.
- pomnik upamiętniający akcję wysadzenia niemieckiego pociągu amunicyjnego 
- Muzeum Nietypowych Rowerów
- naturalne jeziora Nury i Borowiec
- rezerwat biocenotyczny Piskory
- rezerwat faunistyczny Czapliniec
- las Bonowski na miejscu wysiedlonej pod budowę poligonu wsi Bonów


kościół w stylu manierystycznym p.w. św. Katarzyny i św. Floriana

http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/36-zdjecie-4k-uhd-hd.html
domek loretański z rzeźbami proroków

http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/1-zdjecie-4k-uhd-hd.html
 figura św. Jana Nepomucena

http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/13-zdjecie-4k-uhd.html
Muzeum Nietypowych Rowerów

 http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-budynek-gminnego-osrodka.html
Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka


http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/3-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-remiza-osp-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-ul-puawska-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-ul-puawska-drewniany-dom.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-ul-puawska-panorama.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-ul-puawska-staw-zdjecie.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/15-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/16-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/17-zdjecie-4k-uhd-hd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-scenka-z-zycia-maego.html Brak komentarzy: