Figura św. Jana Nepomucena, Gołąb, lubelskie - zdjęcia UHD, 4K, HD

Jan Nepomucen urodził się ok 1350 r. w Pomuku obecnie noszącym nazwę Nepomuk koło Pragi jako syn miejscowego urzędnika.
Studiował na na uniwersytecie w Pradze i Padwie uzyskując tytuł doktora prawa.
Piastował funkcję kanonika w kolegiacie praskiej św. Idziego oraz wikariusza generalnego arcybiskupa Jana z Jenstejna.
Torturowany przez króla Jana IV Luksemburczyka na wpół żywy, marcową nocą 1393 r. został wrzucony do Wełtawy z mostu Karola IV.
Ciało znaleziono po kilkunastu dniach i pochowano w kościele w pobliżu rzeki, później przeniesiono do grobowca w praskiej katedrze św. Wita na Hradczanach.
Figury św. Jana Nepomucena stawiano w pobliżu rzek, mostów i dróg oraz na placach publicznych aby święty chronił pola przed powodzią i suszą.
Figura w Gołębiu znajduje się na placu w pobliżu kościoła.
W 2014 roku została wpisana do rejestru zabytków, a w 2015 poddana renowacji.

http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/figura-sw-jana-nepomucena-goab.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/goab-lubelskie-scenka-z-zycia-maego.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/16-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/2-zdjecie-4k-uhd.html http://fotobabij.blogspot.com/2016/09/1-zdjecie-4k-uhd-hd.html

Prześlij komentarz