Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej, zdjęcia UHD, 4K, HD

Cerkiew murowana, kryta gontem powstała w 1835 roku na miejscu poprzedniej, drewnianej.
Świątynia miała układ dwudzielny z kwadratową nawą i trójbocznym prezbiterium.
Przy cerkwi znajdowała się drewniana dzwonnica z połowy XVIII wieku mieszcząca dwa dzwony
z 1754 i 1775 roku, które zostały zarekwirowane  podczas I wojny światowej.
Nowy zakupiono 1925 r., który w czasie II wojny światowej został ukryty.
Cerkiew oraz dzwonnica spłonęły 26 czerwca 1943 r. skutkiem ataku lotniczego w czasie akcji pacyfikacyjnej.
Przy ruinach cerkwi znajdują się pozostałości cmentarza greckokatolickiego.
Na podstawie tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Narol.

Album zdjęć Huty Różanieckiej jest tutaj.
Aby uruchomić pokaz  na pełnym ekranie kliknij na zdjęcie
Link pod zdjęciem prowadzi do rozmiaru 4K, UHD


 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej. cmentarz

 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej. cmentarz greckokatolicki

 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej. cmentarz.

 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej

 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej, wejście frontowe

 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej, ruiny

 
Cerkiew św. Mikołaja w Hucie Różanieckiej, tablica informacyjna.

.
Prześlij komentarz