Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Goraju, duże zdjęcia

Kościół w stylu barokowym, murowany z cegły, jednonawowy z niższym i węższym prezbiterium.
Przy prezbiterium zakrystia ze skarbczykiem na piętrze.
Po lewej stronie nawy kaplica, przy nawie kruchta, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę.
Barokowy ołtarz główny z dwoma dużymi obrazami, św. Stanisława i św. Bartłomieja, nad nimi mniejszy obraz Zaśnięcie MB.
Przy łuku tęczowym dwa rokokowe ołtarze boczne z XVIII w. z obrazami MB Gorajskiej z Dzieciątkiem w lewym
oraz św. Anna Samotrzeć i św. Wojciech w prawym.
Po lewej stronie nawy jest  trzeci ołtarz boczny z Grupą Ukrzyżowania.
Ponadto w kaplicy : klasycystyczny z początku XIX w.  z rzeźbami św. Barbary i św. Katarzyny
oraz barokowy z osiemnastowieczną rzeźbą św. Józefa.
Chór muzyczny murowany wsparty na dwóch filarach.
Na nim 10-głosowe organy z 1868 r  dzieło organmistrza Stanisława Romańskiego.
Zabytkowa chrzcielnica i kropielnica z przełomu XVIII i XIX wieku.
W murze otaczającym dawny cmentarz kościelny wmurowana dzwonnica - brama, czworoboczna z kamienia i cegły
na niej dwa dzwony,

Album zdjęć Goraja jest tutaj.
Aby uruchomić pokaz  na pełnym ekranie kliknij na zdjęcie
Link pod zdjęciem prowadzi do  rozmiaru 4K, UHD linki do pobierania       Google+ 

 
 linki do pobierania       Google+ 

 
 linki do pobierania       Google+


 linki do pobierania       Google+

Zobacz na mapach Google
.
Prześlij komentarz